e-mærket certifikat

Persondatapolitik

Hos spejlfabrikken.dk passer vi godt på dine data, og deler dem aldrig med andre, med mindre, du har givet os lov, eller der er et andet retligt grundlag for behandlingen af dine personoplysninger. Det kan eksempelvis være spejlfabrikken.dk’s opfyldelse af en retlig forpligtelse, eller en opfyldelse af en aftale med dig.

Vi respekterer dine personlige oplysninger. Vi har aldrig solgt og vil aldrig sælge dem til tredjeparter.

Vores politik er, at vi udelukkende bruger dine data til at give dig den bedste og mest relevante købsoplevelse, så vi kan gøre din hverdag nemmere, Vi gør derudover alt for at sikre, at brugen af dine data bliver mere gennemskuelig for dig.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan spejlfabrikken.dk indsamler og bruger de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside eller app og anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder.

Indsamling af personoplysninger
Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag
Samtykke
Opbevaring af persondata
Sikkerhed
Dine rettigheder
Links til andre hjemmesider
Ændringer af privatlivspolitikken
Kontakt

1. Indsamling af personoplysninger

Vi informerer dig altid, før vi indsamler dine personoplysninger. Dine personoplysninger giver os mulighed for at give dig en god og relevant service. Når du er kunde hos spejlfabrikken.dk, accepterer du de behandlinger af din personoplysninger, der er nævnt i denne persondatapolitik.

Dette omfatter:

Oplysninger til brug for levering af varer fra spejlfabrikken.dk

Når du opretter en profil eller foretager et køb, opgiver du selv oplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mail, og om du handler på vegne af dig selv eller et firma eller offentlig institution. Disse oplysninger bruger vi til at kunne levere varer til dig og for at kunne informere dig om ændringer eller forsinkelser i din levering. Disse oplysninger bruges også i tilfælde af tilbagekaldelser eller andre lovpligtige forhold i forhold til de varer, du har købt.

Det vil fremgå af de relevante formularer på hjemmesiden, om afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk eller valgfri. Hvis afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk, vil det pågældende felt være markeret med en stjerne (*). Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du muligvis ikke få leveret varer fra spejlfabrikken.dk eller benytte de pågældende ydelser og services fra spejlfabrikken.dk.

Hvis du afgiver personoplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til først at indhente samtykke fra disse personer til afgivelse af oplysningerne.

Oplysninger køb og levering af varer og tjenester

Vi bruger dine personlige oplysninger om køb og levering af varer og tjenester til, at vi kan identificere dine favoritvarer og hermed sikre, at du får de mest relevante vareanbefalinger og budskaber fra spejlfabrikken.dk. Informationerne bruges også i forbindelse med informationer som tilbagekaldelser m.m.

Andre oplysninger du selv har opgivet på hjemmesiden

Andre oplysninger du selv har opgivet på hjemmesiden for at sikre relevant kommunikation fra os. Det kan være f.eks. køn, fødselsdato, husstandens sammensætning, særlige hensyn. Disse informationer bruger vi udelukkende til at sikre, at du får relevante vareanbefalinger og budskaber.

Oplysninger om din adfærd på hjemmesiden

Vi indsamler informationer om din adfærd, når du besøger spejlfabrikken.dk’s hjemmeside eller app. Dette omfatter oplysninger omkring din adfærd på hjemmesiden, såsom hvilke sider du har besøgt, i hvilken rækkefølge og hvor du har klikket. Disse bruger vi til at sikre, at du får den bedste og mest relevante oplevelse på hjemmesiden og for at optimere vores hjemmeside og app.

Dette omfatter også oplysninger, der sendes fra din enhed (telefon, tablet, eller computer). når du bruger spejlfabrikken.dk. Dette kan være oplysninger om din enheds-id, enhedstype, browsertype, længden af besøget, geografisk placering, henvisnings-URL, elektronisk adresse (fx IP- og MAC-adresse), terminaludstyr- og forbindelsesoplysninger, præferencer og oplysninger vedrørende din brug af spejlfabrikken.dk og vores tjenester. Disse personoplysninger indsamles via cookies, tracking-url’er, beacons m.v.

2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

Vi indsamler og bruger personoplysninger i forbindelse med de funktioner og formål, der er beskrevet nedenfor. Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede til det efter lovgivningen (fx i relation til statens sikkerhed).

Vi anvender dine personlige oplysninger til at sikre, at du får den bedst mulige oplevelse med spejlfabrikken.dk. Når du er kunde hos os, accepterer du den måde vi behandler dine personoplysninger på, hvilket du kan læse mere om i dette afsnit.

 • Dine stamoplysninger (navn, adresse, telefonnummer og email) bruges i forbindelse med bestilling og levering af dine varer. Kun dit navn og adresse deles med den chauffør, der foretager leveringen. Chaufføren har kun adgang til dit navn og adresse under selve leveringen. Skal vi kontakte dig i forbindelse med ordren, sker dette kun fra vores kundeservice. Dit telefonnummer og e-mail adresse deles ikke med andre uden dit samtykke.
 • Oplysninger om dine køb og levering af varer og tjenester, dit telefonnummer og email bruges i forbindelse med tilbagekaldelser og andre lovpligtige informationer.
 • I den forbindelse vil du blive kontaktet af spejlfabrikken.dk´s kundeservice, og oplysningerne deles ikke med andre.
  I forbindelse med dit køb opgiver du dine kortoplysninger. Vi opbevarer ikke de fulde kortoplysninger. Hvis du vælger at gemme et kort til fremtidige betalinger, gemmer vi kun de sidste 4 cifre af dette kort. Kortet opbevares og behandles hos betalingsbehandleren, Swiipe Payments (Ryvangs Allé 91, 2900 Hellerup CVR-nr. 39060108).
 • Oplysninger om køb og levering af varer og tjenester, herunder varesammensætning og købshistorik, bruges til at identificere dine favoritter og til at anbefale de mest relevante varer til dig og til at vise dig de mest relevante budskaber til dig på spejlfabrikken.dk.
 • Dine stamdata, ordrehistorik gemmes i vores database med et unikt KundeID. Dette bliver lagret i Danmark, og kun særligt betroede medarbejdere i spejlfabrikken.dk har adgang til databasen.
 • Dine stamdata, ordrehistorik og henvendelser til kundeservice bliver registreret og gemt. Disse data lagres fortrinsvis i EU, men kan også lagres i USA.
 • Kun helt bestemte ansatte i spejlfabrikken.dk får adgang til de data, og bruges kun til at sikre, at du får den bedst mulige service.
 • Din adfærd på spejlfabrikken.dks hjemmeside bruges til at lave adfærdsanalyse igennem statistik via Google Analytics. Er du logget ind, bruger vi Google Analytics til at gemme disse hændelser med dit kunde-ID. Dit kunde-ID kan ikke henføres til dine persondata af Google. Disse data og statistikker er gemt i Googles datamiljø og er lagret indenfor EU. Google Tag Manager bruges til at opsamle og behandle disse adfærdsdata. Dit kundeID bliver ikke sendt til andre virksomheder end Google.
 • Din adfærd og varekøb bliver kommunikeret i anonymiseret form til Facebook, til brug for annoncering. Facebook kan ikke henføre nogle af disse data tilbage til dine persondata.
 • I nogle tilfælde bruger vi dine data i en anonymiseret, aggregeret form. Dette kan for eksempel være til brug for markedsanalyser eller forebyggelse af svindel eller bedrag

Cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Brugen af cookies på hjemmesiden er dækket af vores cookiepolitik.

Behandling af personoplysninger, som vi indsamler gennem cookies, er baseret på dit samtykke. Du kan læse mere om vilkårene for afgivelse af samtykke i afsnit 3 nedenfor.

3. Samtykke

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler og behandler vi i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. afsnit 2 ovenfor.

Vær opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 9 nedenfor).

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen.

Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

4. Opbevaring af persondata

Vi gemmer dine persondata i 5 år efter, du sidst har handlet hos spejlfabrikken.dk. Dette gør vi for at sikre at du får en god og relevant kundeoplevelse, når du vender tilbage for at handle på spejlfabrikken.dk. Vi gemmer også dine fakturaer i 5 år plus løbende år i henhold til regnskabsloven.

Har du ikke handlet i 5 år, vil alle dine data blive anonymiseret, og dine personhenførbare data vil blive slettet. Din kundeprofil vil ligeledes blive lukket.

5. Sikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

I forbindelse med vores IT udvikling er vores databaser tilgængelige for udvalgte udviklere i spejlfabrikken.dk. De databaser kan indeholde persondata. Databaserne bruges udelukkende til udvikling af spejlfabrikken.dk’s produkter og services og bruges ikke til noget andet.

6. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Du kan gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Derudover har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.

Hvis du vil have slettet dine personoplysninger, skal du kontakte kundeservice ved at sende en mail til kundeservice@spejlfabrikken.dk. Vi vil slette dine personhenførbare oplysninger så hurtigt som muligt og oplyse dig herom. Købsdata og adfærdsdata vil blive anonymiseret og vil ikke kunne henføres til dig. Nogle data såsom fakturaer vil vi beholde i henhold til regnskabsloven og andre lovmæssige hensyn. Dette ville ikke blive brugt på nogen måde.

Når du beder os om at slette dine personoplysninger vil vi også lukke din konto, da du ikke længere vil kunne benytte spejlfabrikken.dks funktioner.

Under visse omstændigheder har du ret til at modtage de oplysninger, som vi har registreret om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt anmode os om at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Beder du om at modtage dine personoplysninger skal du kontakte kundeservice. Du vil derefter få adgang til dine personoplysninger inden for 30 dage i en maskinlæsbar form.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte kundeservice.

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for en måned.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
E-mail dt@datatilsynet.dk

7. Links til andre hjemmesider mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer, sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.

8. Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

9. Kontakt

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har nogen spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte os som angivet nedenfor:

spejlfabrikken.dk
CVR: 38401289
E-mail kundeservice: kundeservice@spejlfabrikken.dk

Solvangsvej 20
9700 Brønserslev